LAUNCH EFFECT

Mọi Thứ Cần Biết Về Email Marketing Trong 20 PhútTất cả những gì cơ bản về email marketing mà bạn cần biết trong 20 phút. Nội dung bao gồm:

– Email Marketing là gì?
– Các loại emails khác nhau và tiêu chí phân loại?
– Tại sao email lại vào spam? Và tại sao không?
– Các phương thức gửi email?
– Làm sao để tối ưu hóa chiến dịch email marketing?

Xem thêm trên blog:

source

×

privacy policy.

Your email will never be shared with a third party. We'll only use it to notify you of our launch and of special events taking place in your city. You'll have the opportunity to unsubscribe at any time, immediately, once you receive your first email.